Aforizmlər

Gənclər bizim gələcəyimizdir

Savadlı, bilikli gənclər güclü dövlətin təməlidir

Qeydiyyat forması

Məlumatların doğruluğunu təstiqləyirəm

Bütün daxil edilmiş məlumatların məxfiliyinin qorunmasını təşkilat öz üzərinə götürür